Utvalgte videoer

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Kragerø på smalfilm og video

Glimt fra Aura-utbyggingen

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Khimti Khola

Finn Christensen

Fjordspenn

Kristoffer Storruste om Norpower

År - velg ett tidsrom   


Solbergfoss

1968

2012 08 Statkraft Insight #5

2012

Terskelprosjektet

1977

Mega Energimagasinet - Statkraft (4/5)

2016

Firma videoer