Utvalgte videoer

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Glimt fra Aura-utbyggingen

Fjøllguten II

NM ultralang orientering 2018

Kragerø på smalfilm og video

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Storegut - på slipp

Rehabilitering av Torvehovdammen

Fiber 1994 - 1997

Kraftrevyen (Juni 1989)

År - velg ett tidsrom   


Torvald Indrebø

1999

Lederskifte i statkraft

2016

En kraftledning blir til ver. 2

1964

NORGE - Verdens ledende Vannkraftekspert

1988

Firma videoer