Utvalgte videoer

Værprofetane

Seljordfilm -93

Trontveit kraftverk

Gunleik Haugland

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Selfangst på 1960 tallet

Glimt fra trommetransport 2020

Intervju Olav Espelid 1992

Ketil fortel om VTK

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Alta-Kraft

Ketil fortel om VTK

Utbygging av gasskraftverk

Tunhovd dam

År - velg ett tidsrom   


Statkraft 120 årsjubileum på Dalen (kort versjon)

2015

2013 08 Statkraft Insight #11

2013

The Electric Artiries og Norway

1966

Riving av den gamle Møsvassdammen

2003

Firma videoer