Utvalgte videoer

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

The Electric Artiries og Norway

Næsøya - dam

Alta-Kraft

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Riving av den gamle Møsvassdammen

Transport av trafo - (kort versjon) (2/3)

2013 04 Master Statkraft insight #09

Min veg - Knut Skavlebø

År - velg ett tidsrom   


Til dem som gjorde jobben

1925

Forbindelser over hav - Kabel

1976

Kristoffer Storruste om Norpower

1988

Idrett

1954

Firma videoer