Utvalgte videoer

"Draumkvedet" framført av Endre Sandland

Sjøormløpet 2017

Til dem som gjorde jobben

Næsøya - dam

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Næsøya - dam

Kraftrevyen (Jan. 1988)

Rjukan 1.Mai 1952

Kraftrevyen (April 1988)

År - velg ett tidsrom   


Transport av trafo - (8:37) (1/3)

2016

Construction of Transmission Lines in Norway

2010

Aura-anleggene

1961

Landskapspleie og kraftutbygging

1970

Firma videoer