Utvalgte videoer

Seljordfilm -93

Selfangst på 1960 tallet

Glimt fra trommetransport 2020

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Intervju Olav Espelid 1992

Arne Åbø - skular

Trontveit kraftverk

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Gudsteneste, Vinje kyrkje

Geirr Lystrup og band på Sundvang

Trailervelt på Ørvella 1997

Værprofetane

Historia om Skafsåheii fjellkyrkje

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Ivar Haukelidsæter fortel om livet på kanalbåtane under og etter 2. verdskrigen

Utbygging av gasskraftverk

2013 10 Statkraft Insight #12

Samspel om EL

År - velg ett tidsrom   


Dankert Freilem om informasjonen

1990

50 år har gått ..

1994

Mega 10

2016

Ulla - Førre - Norges kraftstabbur

1975

Firma videoer