Utvalgte videoer

Nye Vegar

58.Kviteseid ølbryggjarlaug

Dans på Granvin

108 Farastadjuvet Statkraft

Værprofetane

Rehabilitering Songa 2017-2020

109 Avduking av bauta Songa 2004

Tradisjonen og miljøet kring Jørgen Tjønnstal ved Knut Buen og Torgeir Straand

100-års jubileum

I Vesterveg

Anne Marie Moland fortel

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Brødrafolkets EL

Forbindelser over hav - Kabel

Vinter i Seljord og Åmotsdal på 1930-tallet

Kraftrevyen (April 1988)

År - velg ett tidsrom   


Air power for your power

-0001

Planleggingssamtaler

1989

En orientering

1985

Firma videoer