Utvalgte videoer

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Sjøormløpet 2017

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Johnnie Johnson - Notodden Blues Festival 1995

Rjukan 1.Mai 1952

Dag Ove Skjold forteller om Tokke-utbyggingen

Telemarkfeet

År - velg ett tidsrom   


Eidfjordanleggene og Sima Kraftverk

1982

Hjartdølafilmen

1953

En kraftledning blir til ver. 2

1964

Vestfjorddalen funksjonærforening

1949

Firma videoer