Utvalgte videoer

Kragerø på smalfilm og video

Krigsfange nr 67753

Kragerøbanen (1927-1988)

Jubileumsfilmen 2016

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Jubileumstale av Olav Seltveit Urbø

2012 05 15 Statkraft Insight #03

Finn Kristensen om omorganiseringen

Norsk Hydro i vekst

År - velg ett tidsrom   


Landskapspleie - Kraft og miljø

1984

2012 12 Statkraft Insight#7

2013

Nordel

1969

Eivind Reiten - omorganiseringen

1990

Firma videoer