Utvalgte videoer

Til dem som gjorde jobben

Næsøya - dam

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

"Draumkvedet" framført av Endre Sandland

Sjøormløpet 2017

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Transport

Tyssedal (english)

Glimt fra Dyrskun 1958

Mega Energimagasinet - Statkraft (4/5)

År - velg ett tidsrom   


Mellom fjella ein stad

2016

Finn Kristensen om omorganiseringen

1991

A short flight to profit

1959

Filminslag revy (2009)

2016

Firma videoer