Utvalgte videoer

Krigsfange nr 67753

Kragerø på smalfilm og video

Jubileumsfilmen 2016

Kragerøbanen (1927-1988)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Sjøormløpet 2017

Mega Energimagasinet - Statkraft (3/5)

Haukeli kraftverk

The Fabulous Thunderbirds - Notodden Blues Festival 1995

År - velg ett tidsrom   


Kraft over landet

1993

HMS

2016

Glimt frå skogbruket i Drangedal på 60-tallet.

1959

Solbergfoss

1968

Firma videoer