Utvalgte videoer

Anne Marie Moland fortel

Værprofetane

I Vesterveg

Tradisjonen og miljøet kring Jørgen Tjønnstal ved Knut Buen og Torgeir Straand

100-års jubileum

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Glimt frå skogbruket i Drangedal på 60-tallet.

Seljordfilm -93

Vintergull 12 - Hallgeir Brenden

Mega 10

År - velg ett tidsrom   


En orientering

1985

Planleggingssamtaler

1989

Air power for your power

-0001

Firma videoer