Utvalgte videoer

Driftsentralen

Trontveitåna kraftverk

Nettsjef Gunnar Snarteland

Sjoeormen rasteplass opning

Glimt fra trommetransport 2020

HK og Treungen

Ketil fortel om VTK

Montering Lio

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Edvin Loftsgarden

Naturen i arbeid

Mega Energimagasinet - Statkraft (5/5)

Landskapspleie og kraftutbygging

År - velg ett tidsrom   


Aursjødammen bølgebryter

1964

Gunleik Haugland

2020

Tyssedal (norsk)

2006

Ta heile Norge i bruk

2016

Firma videoer