Utvalgte videoer

Driftsentralen

Selfangst på 1960 tallet

Trontveitåna kraftverk

Sjoeormen rasteplass opning

Ketil fortel om VTK

Montering Lio

Seljordfilm -93

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

VTK Opning Skree kraftverk 1995

VTK Opning Gausbu

Værprofetane

Gunleik Haugland

Intervju Olav Espelid 1992

Glimt fra trommetransport 2020

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Seljordspelet 2007- Kven skal nord i Trollebotn...

Nye Vegar

Hans H. Faanes

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

År - velg ett tidsrom   


2013 04 Master Statkraft insight #09

2013

Seljordspelet 2006 - Presten Landstad og jomfru Crøger

2006

A short flight to profit

1959

100-års jubileum

2009

Firma videoer