Utvalgte videoer

Glimt fra Aura-utbyggingen

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Kragerø på smalfilm og video

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Alta-kraft

Glimt fra Notodden Blues Festival 1994

Finn Christensen

Sporbunden transport

År - velg ett tidsrom   


Kraftrevyen (April 1988)

1987

Kraftrevyen (Des. 1988)

1987

Cakit kraftverk, Tyrkia

2009

Storegut - på slipp

2009

Firma videoer