Utvalgte videoer

Gunleik Haugland

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Glimt fra trommetransport 2020

Selfangst på 1960 tallet

Seljordfilm -93

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Ketil fortel om VTK

Værprofetane

Intervju Olav Espelid 1992

Montering Lio

VTK Opning Gausbu

Trontveitåna kraftverk

Sjoeormen rasteplass opning

Driftsentralen

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Inntak Lauvastølsvatnet

Dag Ove Skjold forteller om Tokke-utbyggingen

Kraftrevyen (Des. 1988)

Fra vatn til watt

År - velg ett tidsrom   


Mega 9

2016

Jubileumstale av Olav Seltveit Urbø

2006

Vinter i Seljord og Åmotsdal på 1930-tallet

1930

Alta-Kraft

1986

Firma videoer