Utvalgte videoer

Krigsfange nr 67753

Kragerø på smalfilm og video

Kragerøbanen (1927-1988)

Jubileumsfilmen 2016

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Rehabilitering av Torvehovdammen

M/S Fram

2012 02 Statkraft Insight #01

Lederskifte i statkraft

År - velg ett tidsrom   


Halvor J. Sandsdalen

1995

Hjartdølafilmen

1953

Dankert Freilem om informasjonen

1990

Kraftrevyen (Juni 1989)

1988

Firma videoer