Utvalgte videoer

Til dem som gjorde jobben

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Sjøormløpet 2017

Næsøya - dam

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Sima kraftverk åpnes

Finn Christensen

KRAFT FRA BREEN (Eng)

Sherpa i Bitdalen

År - velg ett tidsrom   


Aura-anleggene

1961

2012 12 Statkraft Insight#7

2013

På besøk hos Hilda Lønnestad

1994

Kraftrevyen (Jan. 1988)

1987

Firma videoer