Utvalgte videoer

Rehabilitering Songa 2017-2020

I Vesterveg

109 Avduking av bauta Songa 2004

102 Vedlikehald og nybygg i VTK

Værprofetane

104 Fibersatsing i VTK

108 Farastadjuvet Statkraft

Dans på Granvin

100-års jubileum

Anne Marie Moland fortel

58.Kviteseid ølbryggjarlaug

Tradisjonen og miljøet kring Jørgen Tjønnstal ved Knut Buen og Torgeir Straand

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Air power for your power

2012 05 15 Statkraft Insight #03

109 Avduking av bauta Songa 2004

Rehabilitering av Hogga Dam

År - velg ett tidsrom   


En orientering

1985

Planleggingssamtaler

1989

Air power for your power

-0001

Firma videoer