Utvalgte videoer

Gunleik Haugland

Intervju Olav Espelid 1992

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Værprofetane

Glimt fra trommetransport 2020

Ketil fortel om VTK

Selfangst på 1960 tallet

Seljordfilm -93

VTK Opning Gausbu

Trontveit kraftverk

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Sjoeormen rasteplass opning

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Sognefjordspennet

Kraftanlegget Solbergfoss 2

Nils Langhelle

Kraftrevyen (Feb. 1990)

År - velg ett tidsrom   


Forbindelser over hav - Kabel

1975

KRAFT FRA BREEN (Eng)

1986

Vestfjorddalen funksjonærforening

1949

Landskapspleie - Kraft og miljø

1984

Firma videoer