Utvalgte videoer

Mellom fjella ein stad

Vinje forsvarsmuseum

Diktarheimen - opningsdagen 26. juni 2016

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Eivind Reiten - omorganiseringen

Mega Energimagasinet - Statkraft (3/5)

NORGE - Verdens ledende Vannkraftekspert

Julebord (2005)

År - velg ett tidsrom   


Kraft over landet

1994

2012 05 15 Statkraft Insight #03

2012

Ellen Øygarden

2004

Landskapspleie - Kraft og miljø

1985

Firma videoer