Utvalgte videoer

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Glimt fra Aura-utbyggingen

Kragerø på smalfilm og video

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Installation of 275 kV fjordcrossings. Fjærlandsfjord and Sognefjord

Min Veg - Knut Skavlebø

Kristoffer Storruste om Norpower

Landskapspleie og kraftutbygging

År - velg ett tidsrom   


Kraftrevyen (Feb. 1988)

1987

KRAFT FRA BREEN (Eng)

1986

Nils Langhelle

1961

Bygging av Hegset dam

1960

Firma videoer