Utvalgte videoer

Alta-Kraft

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

The Electric Artiries og Norway

Næsøya - dam

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Mega Energimagasinet - Statkraft (3/5)

Julebord (2005)

Tokkekonsesjonen

Utbygging av gasskraftverk

År - velg ett tidsrom   


Khimti Khola

2001

Ulla - Førre - Før utbyggingen

1975

Vannstanden - Mandal, Langlim og Flatdal

2015

Ellen Øygarden

2004

Firma videoer