Utvalgte videoer

Næsøya - dam

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

"Draumkvedet" framført av Endre Sandland

Til dem som gjorde jobben

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Riving av den gamle Møsvassdammen

2012 06 Statkraft Insight #04

Ivar Haukelidsæter fortel om livet som kvalfangar

Jubileumsfilm 1997

År - velg ett tidsrom   


Osbudammen 1

1955

Samspel om EL

1969

100-års jubileum

2009

Johnnie Johnson og Knut Buen i samtale med Kjersti Brokhaug

1995

Firma videoer