Utvalgte videoer

Seljordfilm -93

Ketil fortel om VTK

Trontveit kraftverk

VTK Opning Gausbu

Sjoeormen rasteplass opning

Intervju Olav Espelid 1992

Værprofetane

Gunleik Haugland

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Glimt fra trommetransport 2020

Selfangst på 1960 tallet

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Pendling i lukesjakt

17. Mai feiringar på Rjukan

Edvin Loftsgarden

Landskapspleie og kraftutbygging

År - velg ett tidsrom   


En dag på Rjukanbanen

1952

Tunhovd dam

2015

Power is our strength

1993

Riving av den gamle Møsvassdammen

2003

Firma videoer