Utvalgte videoer

Jubileumsfilmen 2016

Krigsfange nr 67753

Kragerøbanen (1927-1988)

Kragerø på smalfilm og video

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Vinje forsvarsmuseum

Konsekvensar av kraftutbygging i Tokke og Vinje

2013 02 Statkraft Insight #8

400 kv Horred Breard

År - velg ett tidsrom   


Arven

1953

Kraftrevyen (Jan. 1990)

1989

Glimt fra 94-95

1994

Nils Langhelle

1961

Firma videoer