Utvalgte videoer

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Kragerø på smalfilm og video

Glimt fra Aura-utbyggingen

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Flesaker trafo treningssenter 1993

Veving og stamping

Ulla-Førre Anleggene under bygging

Ellen Øygarden

År - velg ett tidsrom   


Vinter i Seljord og Åmotsdal på 1930-tallet

1930

2012 12 Statkraft Insight#7

2013

Sima kraftverk åpnes

1979

Ivar Haukelidsæter fortel om livet på kanalbåtane under og etter 2. verdskrigen

2007

Firma videoer