Utvalgte videoer

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Sjøormløpet 2017

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

2013 10 Statkraft Insight #12

2012 10 Statkraft Insight#6

Administrerende Direktør Gunnar Vatten

En kraftledning blir til

År - velg ett tidsrom   


Mastemonteringsvinsj - Plumettaz

1985

2012 06 Statkraft Insight #04

2012

Inntak Lauvastølsvatnet

1976

Inger Prebensen om omorganiseringen (1989)

1989

Firma videoer