Utvalgte videoer

Krigsfange nr 67753

Jubileumsfilmen 2016

Kragerø på smalfilm og video

Kragerøbanen (1927-1988)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Kraftrevyen (Des. 1986)

Turn

Tunhovd dam

Glimt fra Aura-utbyggingen

År - velg ett tidsrom   


Ulla - Førre - Før utbyggingen

1975

Nea-utbygginga på 50-tallet

1952

Mastemonteringsvinsj - Plumettaz

1985

Nordel

1969

Firma videoer