Utvalgte videoer

Historia om Skafsåheii fjellkyrkje

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Gudsteneste, Vinje kyrkje

Trontveit kraftverk

Mælefjelltunnelen - opninga

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Værprofetane

Geirr Lystrup og band på Sundvang

Arne Åbø - skular

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Mega Energimagasinet - Statkraft (4/5)

A short flight to profit

Transport av trafo - (lang versjon) (3/3)

Så klart som vann

År - velg ett tidsrom   


Under samme tak

1949

Bygging av ny dam på Tinnoset

2002

Kraftrevyen (Juli 1986)

1985

Nordel

1969

Firma videoer