Utvalgte videoer

Transport av trafo - (kort versjon) (2/3)

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Transport av trafo - (lang versjon) (3/3)

Løypemøte på Oftejordet

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Dankert Freilem om informasjonen

Revy 2007

Transport

Bård Mikkelsen 60 år

År - velg ett tidsrom   


Informasjonsmøte i Statkraft på Dalen 06.10.2015

2015

Nea-utbygginga på 50-tallet

1953

2012 06 Statkraft Insight #04

2012

Dam-Hylebu (2005)

2004

Firma videoer