Utvalgte videoer

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Fjøllguten II

NM ultralang orientering 2018

Glimt fra Aura-utbyggingen

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Kragerø på smalfilm og video

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Helikopter i ledningsbygging

Terskelprosjektet

50 år har gått ..

Construction of Transmission Lines in Norway

År - velg ett tidsrom   


Rjukanbanen 100 år

2009

Mellom fjella ein stad

1976

Glimt fra Dyrskun 1958

1957

Veving og stamping

1998

Firma videoer