Utvalgte videoer

Gunleik Haugland

Sjoeormen rasteplass opning

VTK Opning Gausbu

Ketil fortel om VTK

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Seljordfilm -93

Værprofetane

Glimt fra trommetransport 2020

Trontveitåna kraftverk

Driftsentralen

Montering Lio

Intervju Olav Espelid 1992

Selfangst på 1960 tallet

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Fra vatn til watt

Edvard Lauen om framtida

Nea-utbygginga på 50-tallet

Anleggsleder Ødegaard

År - velg ett tidsrom   


Arven

1953

Ørret

1959

Vassdrag, flomskader og sikringstiltak

1991

Sima kraftverk åpnes

1979

Firma videoer