Utvalgte videoer

Værprofetane

Geirr Lystrup og band på Sundvang

Gudsteneste, Vinje kyrkje

Arne Åbø - skular

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Historia om Skafsåheii fjellkyrkje

Selfangst på 1960 tallet

Intervju Olav Espelid 1992

Trailervelt på Ørvella 1997

Seljordfilm -93

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Trontveit kraftverk

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Odd Roger Enoksen

Mastemonteringsvinsj - Heli pull

Rana kraftverk 40 år - ENERGI OG INDUSTRI

Mega Energimagasinet - Statkraft (5/5)

År - velg ett tidsrom   


Storegut - på slipp

2009

På veg til fest

1949

Selfangst på 1960 tallet

1960

Glimt fra Rjukansamfunnet

1949

Firma videoer