Utvalgte videoer

Kragerø på smalfilm og video

Glimt fra Aura-utbyggingen

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Glimt fra Rjukansamfunnet

Ulla-Førre Anleggene under bygging

Skogbruk i gammal tid

Osbu IV

År - velg ett tidsrom   


2013 02 Statkraft Insight #8

2013

Hans O. Bjøntegård

1991

Dankert Freilem om informasjonen

1990

Glimt frå skogbruket i Drangedal på 60-tallet.

1959

Firma videoer