Utvalgte videoer

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Kragerø på smalfilm og video

Glimt fra Aura-utbyggingen

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Veving og stamping

Kraftrevyen (Jan. 1990)

Air power for your power

Fjordspenn

År - velg ett tidsrom   


Kraftrevyen (Juli 1986)

1985

Lederskifte i statkraft

2016

I Norske Fotefar - Australia

1994

Dam-Hylebu (2005)

2004

Firma videoer