Utvalgte videoer

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Primkleiv bru, Skarsvegen

Nye Drammensbrua

Kragerøbanen (1927-1988)

Trontveit kraftverk

Geirr Lystrup og band på Sundvang

Jubileumsfilmen 2016

Rehabilitering Lio kraftverk (lang)

Dyrlandsdalen bru

Krigsfange nr 67753

Intervju 21.11.2019

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

En kraftledning blir til ver. 2

Arven

Finn Kristensen om Norpower

Edvard Lauen om framtida

År - velg ett tidsrom   


Steintippen - vegitasjon og landskap

1973

Forbindelser over hav - Kabel

1975

Vøringsfossen

1967

Lillesand anleggssenter 1992-93

2017

Firma videoer