Utvalgte videoer

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Sjøormløpet 2017

Til dem som gjorde jobben

Næsøya - dam

"Draumkvedet" framført av Endre Sandland

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Rjukan 1934

Stemne på Østtveiten

2013 06 Statkraft Insight #10

Terskler - landskap og vassdrag

År - velg ett tidsrom   


2012 12 Statkraft Insight#7

2013

Nea-utbygginga på 50-tallet

1952

Dyrskun - tradisjon og sjel

1998

Dalsfos

2009

Firma videoer