Utvalgte videoer

Kragerø på smalfilm og video

Kragerøbanen (1927-1988)

Krigsfange nr 67753

Jubileumsfilmen 2016

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Solbergfoss

Mastemonteringsvinsj - Plumettaz

Vøringfossen

Jubileumsfilm 1997

År - velg ett tidsrom   


Nye Vegar

1999

Aura-anleggene

1961

Transport av trafo - (kort versjon) (2/3)

2016

Forbindelser over hav - Kabel

1975

Firma videoer