Utvalgte videoer

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Nye Drammensbrua

Primkleiv bru, Skarsvegen

Rehabilitering Lio kraftverk (lang)

Jubileumsfilmen 2016

Dyrlandsdalen bru

Krigsfange nr 67753

Kragerøbanen (1927-1988)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Vannkraftverket - Sima Kraftverk

Organiseringen av Statkraft - Gunnar Vatten

Kraftrevyen (Feb. 1990)

Tyssedal (english)

År - velg ett tidsrom   


Mellom fjella ein stad

1976

Kraftrevyen (Nov. 1988)

1987

Ulla - Førre - Norges kraftstabbur

1975

Linjebygging 2

1964

Firma videoer