Utvalgte videoer

Til dem som gjorde jobben

The Electric Artiries og Norway

Næsøya - dam

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Tokkekonsesjonen

Mega 6

Seljordfestivalen

Vinter i Seljord og Åmotsdal på 1930-tallet

År - velg ett tidsrom   


Ivar Haukelidsæter fortel om Rui-jentune

2007

Opninga av indrettshallen på Granvin kulturhus

1991

Vannkraftverket - Sima Kraftverk

1985

Osbudammen 2

1955

Firma videoer