Utvalgte videoer

Værprofetane

Anne Marie Moland fortel

104 Fibersatsing i VTK

I Vesterveg

100-års jubileum

102 Vedlikehald og nybygg i VTK

Tradisjonen og miljøet kring Jørgen Tjønnstal ved Knut Buen og Torgeir Straand

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Transport av trafo - (lang versjon) (3/3)

Omorganiseringen ved Gunnar Vatten

Glimt fra Notodden Blues Festival 1994

Næsøya - dam

År - velg ett tidsrom   


Planleggingssamtaler

1989

En orientering

1985

Air power for your power

-0001

Firma videoer