Utvalgte videoer

Sjoeormen rasteplass opning

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Intervju Olav Espelid 1992

Værprofetane

Seljordfilm -93

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Ketil fortel om VTK

Selfangst på 1960 tallet

Gunleik Haugland

Trontveit kraftverk

VTK Opning Gausbu

Glimt fra trommetransport 2020

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Osbu IV

Transport

Mastemonteringsvinsj - Plumettaz

Ta heile Norge i bruk

År - velg ett tidsrom   


Ulla - Førre - Norges kraftstabbur

1975

Geirr Lystrup og band på Sundvang

2019

Norsk Hydro i vekst

2017

Fra vatn til watt

1988

Firma videoer