Utvalgte videoer

Dyrlandsdalen bru

Krigsfange nr 67753

Jubileumsfilmen 2016

Nye Drammensbrua

Primkleiv bru, Skarsvegen

Kragerøbanen (1927-1988)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Krigsfange nr 67753

Landskapspleie - Kraft og miljø

Hjartdølafilmen

Jubileumstale - Tokke-anleggene 50 år

År - velg ett tidsrom   


Lederskifte i statkraft

2016

Mega Energimagasinet - Statkraft (4/5)

2016

Div. frå Rjukan

1949

Torvald Indrebø

1999

Firma videoer