Utvalgte videoer

Vintergull 2

Vintergull 15 - Sverre Stenersen

Vintergull 11 - Stein Eriksen

Vintergull 6 - Petter Hugsted

Vintergull 16 - Håkon Brusveen

Vintergull 14 - samling

Vintergull 20 - Toralf Engan

Vintergull 9 - Arnfinn Bergmann

Vintergull 12 - Hallgeir Brenden

Vintergull 19 - Tormod Knudsen

Vintergull 13 - Simon Slåttvik

Vintergull 1

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Glimt fra Notodden Blues Festival 1994

Seljordfestivalen

Terskler - landskap og vassdrag

Vintergull 9 - Arnfinn Bergmann

År - velg ett tidsrom   


Dag Ove Skjold forteller om Tokke-utbyggingen

2006

Vannkraftverket - Sima Kraftverk

1985

Administrering av særavtale

2006

2013 06 Statkraft Insight #10

2013

Firma videoer