Utvalgte videoer

Glimt frå Dyrskun 2006

Dyrskujobbing - glimt fra 1988

Dyrskun - tradisjon og sjel

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Kraftrevyen (Sept. 1988)

Informasjonsmøte i Statkraft på Dalen 06.10.2015

På besøk hos Hilda Lønnestad

Kraftrevyen (April 1988)

År - velg ett tidsrom   


VEIEN FRAMOVER
En historisk dokumentarfilm om byggingen av Røssåga kraftverk

1955

2012 10 Statkraft Insight#6

2012

Edvard Lauen om framtida

1990

Seljordspelet 2007- Kven skal nord i Trollebotn...

2006

Firma videoer