Utvalgte videoer

"Draumkvedet" framført av Endre Sandland

Sjøormløpet 2017

Til dem som gjorde jobben

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Næsøya - dam

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Til dem som gjorde jobben

Konsekvensar av kraftutbygging i Tokke og Vinje

Idrett

Hamskifte

År - velg ett tidsrom   


NEA

1952

Utbygging av gasskraftverk

1990

Aura kraftverk åpnes

1952

Alta-kraft

1986

Firma videoer