Utvalgte videoer

Primkleiv bru, Skarsvegen

Historia om Skafsåheii fjellkyrkje

Mælefjelltunnelen - fest

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Dyrlandsdalen bru

Trontveit kraftverk

Rehabilitering Lio kraftverk (lang)

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Geirr Lystrup og band på Sundvang

Mælefjelltunnelen - opninga

Arne Åbø - skular

Krigsfange nr 67753

Kragerøbanen (1927-1988)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Alta-Kraft

Sira Kvina

Tower erection with helicopter

Fjærlandsfjord- og Sognefjordspennet

År - velg ett tidsrom   


Kraftrevyen (Nov. 1988)

1987

Jubileumstale - Tokke-anleggene 50 år

2006

Odd Roger Enoksen

2006

I Vesterveg

1992

Firma videoer