Utvalgte videoer

Selfangst på 1960 tallet

Montering Lio

Ketil fortel om VTK

Gunleik Haugland

VTK Opning Gausbu

Trontveitåna kraftverk

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Intervju Olav Espelid 1992

Sjoeormen rasteplass opning

Driftsentralen

Værprofetane

Glimt fra trommetransport 2020

Seljordfilm -93

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Mælefjelltunnelen - opninga

Kraft over landet

VTK Opning Skree kraftverk 1995

Kraftanlegget Solbergfoss 2

År - velg ett tidsrom   


Kraftrevyen (Sept. 1988)

1987

Power is our strength

1993

Straand Hotel

2007

400 kv Horred Breard

1992

Firma videoer