Utvalgte videoer

I Vesterveg

Tradisjonen og miljøet kring Jørgen Tjønnstal ved Knut Buen og Torgeir Straand

100-års jubileum

104 Fibersatsing i VTK

Værprofetane

102 Vedlikehald og nybygg i VTK

Anne Marie Moland fortel

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Dankert Freilem om informasjonen

Omorganiseringen ved Gunnar Vatten

Osbudammen 2

Rjukan og Tinn 1949

År - velg ett tidsrom   


Air power for your power

-0001

Planleggingssamtaler

1989

En orientering

1985

Firma videoer