Utvalgte videoer

Glimt frå Dyrskun 2006

Dyrskun - tradisjon og sjel

Dyrskujobbing - glimt fra 1988

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Intervju med Borghild Glosimot (1991)

Gunnar Vatten - Årsrapport 1986

Min Veg - Knut Skavlebø

Sigurd Ålefjær

År - velg ett tidsrom   


ENERGI OG INDUSTRI Rana kraftverk 40 år

2007

Seljordspelet 2007- Kven skal nord i Trollebotn...

2006

Sigurd Ålefjær

1961

Ørret

1960

Firma videoer