Utvalgte videoer

Intervju Olav Espelid 1992

Trailervelt på Ørvella 1997

Selfangst på 1960 tallet

Historia om Skafsåheii fjellkyrkje

Messe i Fjellkyrkja på Skafsåheii

Værprofetane

Seljordfilm -93

Arne Åbø - skular

Geirr Lystrup og band på Sundvang

Telemark ungdomslag stemne i Seljord

Gudsteneste, Vinje kyrkje

Trontveit kraftverk

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

På besøk hos Hilda Lønnestad

Kristoffer Storruste om Norpower

Ta heile Norge i bruk

Under samme tak

År - velg ett tidsrom   


Kvilldal kraftverk åpnes

1981

Nea-utbygginga på 50-tallet

1952

En kraftledning blir til

1964

2013 04 Master Statkraft insight #09

2013

Firma videoer