Utvalgte videoer

104 Fibersatsing i VTK

102 Vedlikehald og nybygg i VTK

Værprofetane

100-års jubileum

I Vesterveg

Anne Marie Moland fortel

Tradisjonen og miljøet kring Jørgen Tjønnstal ved Knut Buen og Torgeir Straand

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Rehabilitering Lio kraftverk (lang)

Landskapspleie og kraftutbygging

Glimt frå skogbruket i Drangedal på 60-tallet.

Glimt frå Dyrskun 2006

År - velg ett tidsrom   


Air power for your power

-0001

En orientering

1985

Planleggingssamtaler

1989

Firma videoer