Utvalgte videoer

Johnnie Johnson og Knut Buen i samtale med Kjersti Brokhaug

Johnnie Johnson - Notodden Blues Festival 1995

The Fabulous Thunderbirds - Notodden Blues Festival 1995

Glimt fra 94-95

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Kraftrevyen (Feb. 1991)

Vurdering av kraftskatt

Kraftrevyen (Jan. 1991)

Administrerende Direktør Gunnar Vatten

År - velg ett tidsrom   


Brødrafolkets EL

1976

Kraftrevyen (Feb. 1987)

1986

Hjardalfilmen

1966

Fjordspenn

1967

Firma videoer