Utvalgte videoer

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

NM ultralang orientering 2018

Kragerø på smalfilm og video

Glimt fra Aura-utbyggingen

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

2013 02 Statkraft Insight #8

Kraftutveksling over grensene

2012 10 Statkraft Insight#6

Sporbunden transport

År - velg ett tidsrom   


Mega Energimagasinet - Statkraft (5/5)

2016

Lillesand anleggssenter 1992-93

2017

Khimti Khola

2000

Tidligere Kraftverksdirekrør Sigurd Aalefjær

1988

Firma videoer