Utvalgte videoer

Minnesamling etter flyulykka på Skorve i september

Sjøormløpet 2017

Transport av trafo - (8:37) (1/3)

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Kraftrevyen (Feb. 1988)

Transport av trafo - (lang versjon) (3/3)

Kraftrevyen (Feb. 1990)

Combined Efforts

År - velg ett tidsrom   


Mega Energimagasinet - Statkraft (2/5)

2016

Barneskirenn

1949

Odd Roger Enoksen

2006

2012 05 15 Statkraft Insight #03

2012

Firma videoer