Utvalgte videoer

Nye Drammensbrua

Primkleiv bru, Skarsvegen

Dyrlandsdalen bru

Kragerøbanen (1927-1988)

Jubileumsfilmen 2016

Krigsfange nr 67753

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Combined Efforts

Fiber 1994 - 1997

Hydrologi i Norge

Dyrevaa samlingane i Rauland

År - velg ett tidsrom   


Inntak Lauvastølsvatnet

1976

Helikopter i ledningsbygging

1989

Mega Energimagasinet - Statkraft (3/5)

2016

Halvor J. Sandsdalen

1995

Firma videoer