Utvalgte videoer

Jubileumsfilmen 2016

Rehabilitering Lio kraftverk (lang)

Krigsfange nr 67753

Primkleiv bru, Skarsvegen

Kragerøbanen (1927-1988)

Dyrlandsdalen bru

Nye Drammensbrua

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Dam-Hylebu (2005)

Mega Energimagasinet - Statkraft (5/5)

Med vatn bygde dei landet - Tokkekraft i 50 år

Oddvin Kollbotn

År - velg ett tidsrom   


Rehabilitering av Torvehovdammen

2009

Kraftrevyen (Sept. 1987)

1986

Mega 9

2016

Til dem som gjorde jobben

1924

Firma videoer