Øvre og Nedre Bersåvatn kraftverk


Informasjon : Øvre og Nedre Bersåvatn kraftverk ligger i høyfjellet over Tyssedal,og benytter de samme magasinene som er brukt til kraftproduksjon i området i mer enn 100 år. Utbyggingen har minimale miljøkonsekvenser og selv om kraftverkene er små, kan de forsyne om lag 2100 husstander med elektrisitet.<br><br>Det er fallet mellom tre eksisterende magasiner som utnyttes i to nye småkraftverk. Derfor har anleggene minimale miljøkonsekvenser, og ingen elvestrekninger har fått endret vannføring. årsproduksjonen på 43 GWh er nok til å forsyne om lag 2100 husstander med strøm. Statkrafts to nyeste kraftverk er også de minste selskapet har bygget. Planene har eksistert lenge, men først i 2003 gjorde åkonomiske og teknologiske forhold det mulig å starte byggingen. Kraftverkene sto ferdige ved årsskifte 2004-2005.<br><br>Bygginen har vært krevende, for anleggene er helt uten veiforbindelse. Frakt av personall og det meste av utstyret er gjort med helikopter. De tyngste komponentene er fraktet 7 mil over Hardangervidda på vinterføre for å unngå skader på naturen.<br><br>Utbyggingen er i tråd med Statkrafts og myndighetenes ønske om å oppruste og utvide eksisterende vannkraftanlegg. Øvre og Nedre Bersåvatn kraftverk er fremtidsrettede prosjekter som viser de nye og miljøvennelige måten å utnytte vannkraft på - skånsomt mot naturen og mer effektivt enn før. Disse to kraftverkene illustrerer på en god møte at det fortsatt er mye å hente fra være rene og fornybare vannkraftkilder.<br><br>Produksert av Meyerfilm 2005

Ã…r : 2004

Lengde : 00:03:19.00

Kommentarer: