VEIEN FRAMOVER- En historisk dokumentarfilm om byggingen av Røssåga kraftverk


Informasjon : Denne dokumentarfilmen handler om byggingen av Røssåga kraftverk og Norsk jernverk på begynelsen av 50-tallet. Den er bygd opp rundt en rammefortelling om en ingeniør som jobber på anlegget, og vi set historien gjennom hans øyne. Filmen byr på unike og spennende filmopptak fra en viktig periode og et stort prosjekt i norsk vannkraft- og industrihistorie. Kraftverket stod ferdig i 1955.<br><br>Filmen er laget av selskapet Norsk Dokumentarfilm, som var et av de mest produktive kortfilmselskapene i Norge på 1950- og 60-tallet DVDen inneholder også en serie fotografier fra Statens arkiver om byggingen av Røssåga Tilrettelegging og distribusjon: Statkraft ASA Opphavsrett: "Veien framover" AOF Norge Opphavsrett fotografier: Statkraft ASA Lengde: 33 minutte DVD Produksjon: 2005

Ã…r : 1954

Lengde : 00:31:18.76

Kommentarer: