Hvor mye vann er nok?


Informasjon : Hvor mye vann er nok? Om minste vannsføring i regulerte vassdrag. Filmen er laget for Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFO) og Øst-Telemarkens Brukseierforening i forbinbindelse den nye vann- resursloven. Kraftverkbransjen mener at lovbestemmelsen om minste vanføring bør utformes på et faglig forsvarlig grunnlag der det gis rom for individuelle vurderinger med basisi i lokale forhold. Videoen er produsert av Infinitiv Television AS, 1996

Ã…r : 1995

Lengde : 00:14:29.00

Kommentarer: