St.Nikuls


Informasjon : St. Nikuls var skytshelgen for Eidsborg stavkyrkje. Der blei det utført eit unikt katolsk rituale, men med element frå heidensk tid, frå mellomalder til rundt 1750. Kvar sankthans vart ein statue av St. Nikuls bore ut og ført tre gonger rundt kyrkja og Eidsborgtjønni, der den vart rituelt vaska. Dette vart gjort for å få gode avlingar og reinse bort synder. Dersom helgenbiletet tok til å sveitte under prosesjonen, kunne denne sveitten ha låkjande kraft. Elementet med ofringar for å få gode avlingar stammar truleg frå den norrøne tro og guden Njord. Filmen viser ritualet gjenskapt som historisk spel, som har vore gjort sidan 2003.

Ã…r : 2004

Lengde : 00:04:32.72

Kommentarer: