Utvalgte videoer

Dans på Granvin

I Vesterveg

108 Farastadjuvet Statkraft

100-års jubileum

109 Avduking av bauta Songa 2004

Nye Vegar

Tradisjonen og miljøet kring Jørgen Tjønnstal ved Knut Buen og Torgeir Straand

58.Kviteseid ølbryggjarlaug

Anne Marie Moland fortel

Værprofetane

Rehabilitering Songa 2017-2020

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Sporbunden transport

Seljordfilm -93

Telekraft

Air power for your power

År - velg ett tidsrom   


Planleggingssamtaler

1989

Air power for your power

-0001

En orientering

1985

Firma videoer