Utvalgte videoer

58.Kviteseid ølbryggjarlaug

Dans på Granvin

I Vesterveg

100-års jubileum

Tradisjonen og miljøet kring Jørgen Tjønnstal ved Knut Buen og Torgeir Straand

Nye Vegar

109 Avduking av bauta Songa 2004

Rehabilitering Songa 2017-2020

Værprofetane

Anne Marie Moland fortel

108 Farastadjuvet Statkraft

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Historia om Skafsåheii fjellkyrkje

VEIEN FRAMOVER- En historisk dokumentarfilm om byggingen av Røssåga kraftverk

Ketil fortel om VTK

Mega 9

År - velg ett tidsrom   


Planleggingssamtaler

1989

En orientering

1985

Air power for your power

-0001

Firma videoer