Utvalgte videoer

I Vesterveg

Anne Marie Moland fortel

Tradisjonen og miljøet kring Jørgen Tjønnstal ved Knut Buen og Torgeir Straand

104 Fibersatsing i VTK

102 Vedlikehald og nybygg i VTK

58.Kviteseid ølbryggjarlaug

Dans på Granvin

100-års jubileum

Værprofetane

109 Avduking av bauta Songa 2004

Rehabilitering Songa 2017-2020

108 Farastadjuvet Statkraft

Videoarkivet sin oppgave er å samle inn - bevare og gjøre gamle filmer lett tilgjengelige. Formålet er å vise filmer som stort sett er glemt, men likevel har stor verdi i historisk sammenheng. Du finner ingen spillefilmer i arkivet, derimot tar filmene opp tradisjon - kunst og kultur - handverk - jord- og skogbruk- hvalfangst og fiske - industri - bygg og anlegg -kraftutbygging - gamle bygdefilmer og ellers hvordan livet artet seg i by og bygd i tidligere tider.

Kategorier

Vintergull 12 - Hallgeir Brenden

Rehabilitering av Torvehovdammen

Diktarheimen - opningsdagen 26. juni 2016

Opninga av indrettshallen på Granvin kulturhus

År - velg ett tidsrom   


En orientering

1985

Air power for your power

-0001

Planleggingssamtaler

1989

Firma videoer