Statkraft videoer:


Statkrafts historie

er uløselig knyttet sammen med utviklingen av norsk vannkraft. Statkraft etableres som eget selskap i 1992, men historien om kraftverkene og statens engasjement kan føres tilbake til slutten av 1800-tallet, da utbyggingen av fossekraften startet. Fra slutten på 1940 tallet og godt innpå 1980 tallet gjennomføres de store vannkraftutbyggingene i Norge. Aura I Møre og Romsdal , Nedre Røssåga i Nordland, Innset i Troms, Tokke i Telemark, Sira Kvina og Ulla Førre i Rogaland, Sima i Hordaland, Alta i Finnmark, Jostedalen i Sogn og fjordane og Svartisen i Nordland for å nevne noen. NVE/Statskraftverkene ble på 60- og 70-tallet regnet som verdensledende innen for prosjektering og bygging av høytrykks kraftanlegg.

Kraftverkenes historie er dokumentert på mange møter både gjennom bilder og tekst, men mange har glemt den omfattende dokumentasjonen som ble gjort med 16mm film. Nå er mange av filmene funnet og takket våre dagens teknologi er de digitalisert og tilgjengeliggjort for allmennheten. Filmene er ulike i kvalitet og sjanger å det kan være rene enkle opptak som viser anleggene og arbeidet der, og det kan være dramatiseringer av prosesser før, under og etter byggingen. Samlet representerer filmene en unik dokumentasjon på hundre års utvikling av vannkraft i Norge til glede for de som kanskje var med selv, deres familier og alle andre som søker kunnskap om hvordan vannkraften ble til.

Når vi ser tilbake på vannkraftutbyggingene var de drevet av en dristighet og kompetanse som det står respekt av også i vår tid. De representerer fremtidstro og vilje til utvikling i et land som var i ferd med å bygge opp en moderne velferdsstat i årene etter 2 verdenskrig. I dag fremtrer vår vannkraft ikke bare som historiske forbilder på dristighet og kompetanse, men som en klimavennlig kilde til energi vi trenger mye mer av for å stanse den uønskede oppvarmingen av jordkloden.
 
Viser side 12 (av 21). Antall videoer i dette søket: 185