Naturen i arbeid


Informasjon : Denne filmen er laget til Øst-Telemarkens Brukseirforenings 100 år jubileum i 2003. Øst-Telemarkens Brukseierforening er en forening av kraftverkseiere i østre del av Skiensvassdraget og har ansvar for kraftreguleringene i denne del av vassdraget, herunder blant annet Møsvatn, Mørvatn, Kalhovdfjorden og Tinnsjøen. Brukseierforeningens eiere er Norsk Hydro ASA, Statkraft SF, Skiensfjordens kommunale kraftselskap Energi AS, Tinfos A/S og Norske skogindustrier ASA. Filmen viser med gamle filklipp og nye opptak, historien til ØTB fra 1903 til 2003. Alle kraftstasjonene å dammene i vassdraget er tatt med.

Ã…r : 2002

Lengde : 00:20:18.00

Kommentarer: